Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1Satış sipariş üzerinden faturalama yapıldığında fiyat değiştirme limiti kontrolü parametresi yapılmayacak seçildiğinde irsaliye üzerinden faturala işleminde de kontrol yapılmamalı.

"Satış sipariş üzerinden faturalama yapıldığında fiyat değiştirme limiti kontrolü" parametresi "Satış Siparişi ve İrsaliyesi Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü" olarak değiştirildi. Sipariş ve irsaliye faturalanırken fiyat değiştirme limiti kontrolünün parametre seçimine göre yapılması sağlandı.

2Faturaya irsaliye aktarırken, irsaliye çağırma ekranına sevkiyat adresi seçeneği eklenmeli.

Satış ve satınalma faturaları içerisinde f9 menü irsaliye aktar ile açılan irsaliye çağırma penceresine sevkiyat adresi filtresi kodu eklenmiştir. Filtreye sevkiyat adresi kodu girilip tamam butonuna tıklandığında faturaya uygun türdeki irsaliyelerde verilen sevkiyat adresi kodunun bulunduğu irsaliyelerin sergilenmesi sağlanmıştır.

3Hareket satırlarına masraf merkezi ve proje kodu açıklaması eklenmeli.

Satınalma siparişleri, satış siparişleri, satınalma irsaliyeleri, satış irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış faturaları, malzeme fişleri, cari hesap fişleri, kasa fişleri, banka fişleri, ithalat/ihracat operasyon fişleri fiş satırlarına "Proje Açıklaması" ve "Masraf Merkezi Açıklaması" alanları eklenmiştir.

4Malzeme virman işleminde sarf ve üretimden giriş fişlerine doküman izleme numarası aktarılabilmeli.

Malzeme virman işlem ekranına "Doküman İzleme No" alanı eklenmiş ve işlem sonucu oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerinde yer alan "Doküman İzleme No" alanlarına ilgili değerin yansıması sağlanmıştır.

5Sistem işletmeni izle + bağlı kullanıcılar penceresinde ekrandaki bilgileri temizle seçeneği eklenmeli.

Sistem İşletmeni / İzle / Bağlı Kullanıcılar ekranına "Temizle" butonu eklenerek askıda kalan kullanıcıların silinebilmesi sağlanmıştır.

6Cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde bulunan tevkifat uygulansın seçeneğinin satıcı türündeki cari hesap kartlarında da gelmesi sağlanmalı.

Satıcı türündeki cari hesap kartlarında, ticari bilgiler sekmesine "Tevkifat uygulansın" seçeneği eklenmiştir.

7Bölge dil ayarlarında unicode olmayan programların dilinde türkçe haricinde bir seçim yapıldığında maliyetlendirme kontrol sihirbazı açıldığında gösterilecek veri yok uyarısı alınıyor.

Bölge dil ayarlarında unicode olmayan programların dilinde Türkçe haricinde bir seçim yapıldığında maliyetlendirme kontrol sihirbazı açıldığında alınan uyartı kaldırılmıştır.

8e-Defter kullanıcısı olan firmalarda mali dönem tarihleri 12 ayı kapsayacak şekilde oluşmalı.

e-Defter kapsamında çalışacak firmalarda mali dönem tarihlerinin 12 ayı kapsayacak şekilde oluşturulması ve 12 ayı aşacak şekilde ekleme yapılmak istenildiğinde sistemin uyarı vermesi sağlanmıştır.

9Teklif fişi üzerinde f9 menüde revizyon oluştur seçildiğinde arayüz uyarlama ile eklenen ek alanlara girilen bilgilerinde aktarılması sağlanmalı.

Satınalma teklif fişleri f9 menüde revizyon ekle ve satış teklif fişleri f9 menüde revizyon oluştur seçildiğinde arayüz uyarlama ile eklenen alanlara girilen bilgilerin aktarılması sağlanmıştır.

10Ambar fişinde seri takipli malzemede seri çıkışı penceresinde çok fazla hareket varsa performans sorunu yaşanıyor.

Ambar transfer fişinde F9 menü seri/lot bilgileri seçeneği ile açılan ekranda F9 menüden giriş hareketleri seçildikten sonra bütün giriş hareketlerinin aktarılması işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

11Malzeme kartı içinde imalatçı firma bilgisi seçilerek ihracat operasyon fişine otomatik gelmesi sağlanmalı.

İhracat operasyon fişi içerisinde seçilen malzemeye ait imalatçı firma bilgilerinin fiş satırına yansıması sağlanmıştır.

12Malzeme kartında yer alan Müşteriler/Tedarıkçıler sekmesinde müşteri seçmeden paket bilgileri tanımlanabilmeli.

Malzeme kartı içerisindeki "Müşteriler / Tedarikçiler" sekmesinde cari hesap seçilmeden paket tanımları yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

13Müşteri Sipariş Numarasına küçük harf ile verisi girişi yapılabilmesi sağlanmalıdır.

Sipariş fişlerinde bulunan "Müşteri Sipariş Numarası" alanına küçük harf, büyük harf, sayı türlerinde veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

14Cloud Connect malzeme eşleme ekranında ambar adı uzun olduğunda ismin tamamı görünmüyor.

e-Devlet menüsü Gelen e-Faturalar ve Gelen e-İrsaliyeler penceresinde F9 - Eşleme bilgileri ile açılan ekranda İşyeri, Bölüm, Ambar ve Fabrika isimlerinin tamamının gösterimi sağlanmıştır.

15Stok işlem merkezinde hareketlerin listelendiği gridde gelen sonuçların tarih olarak baştan sona veya sondan başa sıralanması ve gösterilmesi parametrik olmalı.

Malzeme yönetimi parametrelerine "Stok İşlem Merkezinde Hareket Listeleme=Dönem başından itibaren/Son hareketler" parametresi eklenmiştir. Parametre 'Dönem başından itibaren' seçildiğinde Stok İşlem Merkezi sağ kısımda bulunan hareketler için ilk 150 kaydın listelenmesi, 'Son Hareketler' seçildiğinde ise son girilen 150 kaydın listelenmesi sağlanmıştır

 

16Logo grubuna dahil olmayan kullanıcılar sistem işletmenine giriş yapabilmeli.

Logo grubuna dahil olmayan kullanıcıların sistem işletmenine giriş yapabilmesi için, kullanıcı detayları ekranında 'Kısıtlı Admin Kullanıcısı' seçeneği eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

17Cari hesap ekstresi alırken işlem dövizine göre gruplama evet olduğunda bakiye ve işlem dövizli bakiye yürüyen bakiye şeklinde hesaplanmalı.

İşlem dövizine göre gruplama filtresi "evet" olarak alınan cari hesap ekstresinde bakiye ve işlem dövizli bakiye alanlarının yürüyen bakiye şeklinde hesaplanması sağlanmıştır.

18Risk takibi yapılan cari hesabın risk limiti aşıldığında faturaya gelen uyarının aynısı sipariş ve irsaliye hareketlerine de gelmeli.

Risk takibi yapılan cari hesabın risk limiti aşıldığında fatura kaydederken alınan uyarıda gelen cari hesap ünvanının sipariş ve irsaliye için alınan uyarı mesajına gelmesi sağlandı.

19Kredi kartı sihirbazı browserında kapatılacaklar sekmesinde KK Fiş Tarihi ve KK Fiş No alanlarına göre sıralama yapılabilmeli.

Kredi Kartı Giş Tahsilatı ve Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan kredi kartı sihirbazı ekranlarında "KK Fiş No" ve "KK Fiş tarihi" alanlarında sıralama yapılması sağlanmıştır.

20Kasa işlemlerinden fatura eklendiğinde kasa tahsilat/ödeme hareketi cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketlerine yansımıyor.

Kasa işlemlerinden cari hesabın bakiyesini etkilemeyen faturalar eklendiğinde 'Cari Hesap İşlem Merkezi'nde cari hesabın bakiyesine yansımaması sağlanmıştır

21Cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketleri fiş tarihine göre sıralama yapıldığında fiş saat, dakika ve saniyesi kontrol edilmeli.

Cari hesap işlem merkezinde cari hesap hareketleri için fiş tarihine göre sıralama yapıldığında saat,dakika ve saniyenin dikkate alınarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

22İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyannamesine faturadaki promosyon satırlarının yansımaması sağlanmalı.

İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyannamesinde veri al işlem filtrelerine "Promosyon satırları dahil edilsin = Evet / Hayır" seçeneği eklenerek faturadaki promosyon satırlarının yansıyıp yansımamasının seçilebilmesi sağlanmıştır.

23Üzerinde iş akışı bulunan bir fişin üstünde F9 menü "İş Akışını Tamamla" işlemi yapıldığında ilgili iş akışı içinde tanımlı olan bir sonraki iş akışını tetikleyerek başlatmıyor, başlatmalı.

Fiş üzerinde F9 menüde "İş Akışını Tamamla" seçildiğinde sıradaki iş akış tanımına ait görevin oluşturulması sağlanmıştır.

24Defter dosyası oluşturulan ayda yevmiye madde numarası verilmeyen iptal edilmiş muhasebe fişlerinin iptali geri alınabiliyor.

Defter bağlantısı olmayan ve iptal edilmiş muhasebe fişleri için "Geri Al" ve "Toplu Geri Al" işlemleri yapılmak istenildiğinde o aya ait e-Defter oluşturulmuş ise, uyarının verilip, işlemin yapılmaması sağlanmıştır.

25e-Fatura onay mekanizmasında onay grubunda tanımlanan tüm kişilerin onayının alınması sağlanmalı.

e-Fatura onay mekanizmasında onay grubu kodu tanımlanarak gruba dahil kişilerin onayının alınması sağlanarak belgenin onaylandı duruma gelmesi sağlanmıştır.

Onay grubunda X ve Y kullanıcılarına grup numarası 1 tanımlanır ise
Onay bekliyor penceresinde bir kullanıcı belgeyi onayladığında , belge onayladı penceresine taşınır. Onay takibi penceresinde X onayladı, Y onay bekliyor olarak görünür.

Onay grubunda X – grup numarası 1, Y kullanıcısı grup numarası 2 tanımlanır ise
Onay bekliyor penceresinde Y onaylama yapar. Belge onay bekliyor penceresinde kalır. Onay takibi ekranında Y onayladı, X onay bekliyor olarak görünür. X onayladığında Onaylandı penceresine belge taşınır.

Onay grubunda X-1 , Y-1, Z-2 grup numarası ile kullanıcı tanımlanır ise
X veya Y kullanıcılarından biri onay verir. Z kullanıcısı da onay verdiğinde belge onaylandı sekmesine taşınır.
Önce Z kullanıcısı onaylama yapsa da belge onay bekliyor penceresinde kalır. X veya Y kullanıcısı onay verdiğinde belge onaylandı penceresine taşınır.

262024 yılına ait GTIP kodları xmli güncellenmelidir.

2024 yılına ait GTIP kodları xml dosyası güncellenmiştir.

27Talep fişleri ekranı filtrelerinde yer alan onay bilgisi filteresine onayda durumu eklenmeli.

Talep fişleri ekranı filtre seçeneklerinde bulunan onay bilgisi filtre değerlerine "Onayda" filtresi eklenmiştir.

28Cari hesap browserı F12 ile Excel e alındığında muhasebe kodu kolonundaki değerler Excel e kırılımlı olarak aktarılmalı.

Cari hesap kartları ekranı F12 fonksiyonu ile excel'e dosyasına alındığında ilgili cari hesaplara ait muhasebe kodu alanlarındaki değerler bire bir gelmiyordu, düzenleme yapılarak muhasebe kodlarının kırılımlı olarak excel dosyasına yansıması sağlanmıştır.

29Muhasebe Bağlantı Kodları/Personel Muhasebe Kodları içerisine 3294 sayılı kanun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Karşılanacak İşveren Primi alanı eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmalı.

Bordro ürünü sicil kartında İstihdam yasası alanına 3294 sayılı kanun seçimi yapıldığında hesaplanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Karşılanacak İşveren Primi tutarının ERP ürününde "P70: Aile ve Sos. Pol. Bak. Karşılanacak İşveren Primi" formülü ile muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

30Siparişlerin "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminin tersini "Satır Statülerini Açık Yap" isteniyor.

Sipariş ekranlarında F9 menüde yer alan "Satır Statülerini Kapandı Yap" işleminin tersi  "Satır Statülerini Bekliyor Yap" seçeneği eklenmiştir. 

31Emanet malzeme sevket işleminde Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği parametresi dikkate alınmalı.

Emanet malzeme sevket işleminde açılan irsaliye ekranında değiştirilebilecek alanların Emanet malzeme sevket işleminde değiştirilebilecek alanlar parametresine göre çalışması sağlandı.

32Hizmet kartlarına yeni kart eklenirken kod alanına yazılan ilk karakter sonrası kod ver yapıldığında kodu artırarak getirmesi isteniyor.

Hizmet kartlarına yeni kart eklenirken kod alanına yazılan ilk karakter sonrası kod ver yapıldığında kodu artırarak getirmesi sağlanmıştır. Eğer aynı harfle başlayan birden fazla hizmet kodu varsa alfabetik olarak son sırada olan kodu arttırarak devam ettirmektedir.

33e-Devlet/Tanımlamalar/Kurallar ekranında basit kural seçili iken CTRL+F12 yapıldığında script kurala dönüşmeli.

e-Devlet/Tanımlamalar/Kurallar ekranında basit kural seçili iken CTRL+F12 tuş kombinasyonu ile kural tanımının script ekranının açılması sağlanmıştır.

34Banka hesabı oluşturulurken girilen Batch No alanında karakter sayısı artırılmalı.

Banka hesap kartında bulunan "Batch No" alanı karakter sayısı yükseltilerek 16 haneye kadar girişe imkan sağlanmıştır.

35Teklif fişi form tasarımında tevkifat KDV tutarı standart alan olarak eklenmeli.

Satınalma ve satış teklif fişleri form tasarımı standart alan listesine "Satır Tevkifat Kdv Tutarı" ve "Toplam Tevkifat Kdv Tutarı" alanları eklenmiştir."Satır Tevkifat KDV Tutarı" fiş içerisinde bulunan tevkifatlı malzemenin tevkifatlı kdv tutarını yansıtmaktadır."Toplam Tevkifat KDV Tutarı" alanı şse fiş içerisinde bulunan tüm tevkifatlı malzemelerin toplam tevkifat KDV tutarını yansıtmaktadır.

36Teklif fişlerinde alternatif bazlı farklı cari hesap seçiminin yapılmasının sağlanması

Teklif fişi içerisinde farklı alternatif sekmelerinde farklı cari hesap seçimi yapılarak tek teklif fişi içerisinde alternatif bazlı farklı cari hesap kullanılabilmesi amacıyla satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "Teklif fişlerinde farklı alternatiflerde farklı cari hesap kullanılsın Evet/Hayır" parametresi öndeğeri "hayır" olarak eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

37Duran varlıklar enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi ile oluşan mahsup fişinde sabit kıymetin enflasyon düzeltme değeri alım sabit kıymet alım fark muhasebe hesabında mahsuplaştırılmalı

Duran varlıklar enflasyon fark mahsuplaştırması işlemi ile oluşan mahsup fişinde sabit kıymetin enflasyon düzeltme değeri için tanımlanan enflasyon fark muhasebe hesabının gelmesi sağlanmıştır.

38Sabit kıymetin satınalma tarihi 2004 Aralık yılı öncesinde ise, düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde endeks değeri 2004 aralık ayı okunmalı.

Sabit kıymetin satın alma tarihi 2004 Aralık yılı öncesinde ise, düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde endeks değerinin 2004 aralık ayından okunması sağlandı.

39e-Defter uygulaması üzerinde oluşturulan zip içinde berat dosyaları ile birlikte bunlara ait (aynı parça) defter dosyalarını da (yevmiye ve kebir dosyaları) GİB ‘e gönderilmesi sağlanmalıdır.

e-Defter uygulaması kapsamında 22.02.2024 tarihinde yayınlanan tebliğde yer alan "Berat Dosyalarının GİB Sistemlerine Aktarım" geliştirmeleri yapılmıştır.

Genel tebliğ yayınlanana kadar dosyalar eski sistem ile gönderilecektir. Genel tebliğ yayınlandığında defter dosyalarına ait yevmiye ve kebir  dosyalarının da GİB'e gönderimi yapılacaktır. Kullanıcının sistem üzerinde yapması gereken güncelleme bulunmamaktadır.

40Duran varlık hareketleri öndeğerleme işleminde amostisman tablosunda M işareti kontrol edilmemeli

Duran varlık hareketleri ön değerleme işleminde, amortisman tablosundaki M işaretinin kontrol edilmemesi sağlanmıştır.

41Malzemeler için basit ort. yöntemine göre Ocak 2024 enflasyon düzeltmesi yapıldığında aralık 2023 endeksi dikkate alınsın isteniyor.

Basit ortalama yönteme göre endeks ataması yapıldığında, düzeltme tarihinden bir önceki geçici vergi döneminin son ayının endeksi alınarak hesaplama yapılması sağlanmıştır.

42e-Defter verilmiş aya ait fişlerin satırlarında enflasyon dışı ve hesaplama dışı kolonları değiştirilebilmeli.

Enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında e-defter verilmiş aylardaki muhasebe fişlerine ait satırlarda " Enflasyon Dışı ve Hesaplama Dışı " kolonlarında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

43Yurtiçi üretici fiyat (yi-üfe) endeksleri 2024 yılı için güncellenmeli.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri (Yİ-ÜFE) 2024 yılı için güncellenmiştir

44Muhtasar Beyannameleri SGK Bildirimleri başlığındaki düzenlemeye esas kanun ve belge türü seçenekleri güncellenmelidir.

Muhtasar Beyannameleri SGK Bildirimleri başlığındaki Düzenlemeye Esas Kanun No seçeneklerine 03294, 36322, 25746 ve 35746 kanun no ları ve Belge Türü seçeneklerine 56 ve 57 nolu seçenekler eklenmiştir.

45KDV1 ve KDV2 beyannamelerindeki güncellemelerin e-beyanname başlığına eklenmesi

KDV1 ve KDV2 beyanname versiyonları güncellenmiş , KDV1 beyannamesinde indirimler tabında yer alan “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV” alanının adı “109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek Ödenen KDV” olarak değiştirilmiş ve KDV1 ekler tabına “109-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV'ye İlişkin Bildirim” tablosu eklenmiştir.

46Sabit Kıymet Kayıtları Ekranında Özel Kod Alanı Eklenmelidir

Sabit kıymet kayıtları penceresine ve sabit kıymet kayıtları tanımlama ekranına "Özel Kod" alanı eklendi.

47Gönderilmiş e-Faturanın belge numarası değiştirilebilmeli

Gönderilmiş faturanın belge numarası ve satır açıklama alanları güncellenebilmesi ve proje kodu değiştirildiğinde "birim fiyat güncellenecektir" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

48Faturalanmış irsaliyelerin faturalanmayı etkilemeyecek bilgileri(belge no, satır açıklaması, fiş genel açıklaması, fiş özel kodu, satır özel kodu) parametreye bağlı olarak değiştirilebilmeli.

Satınalma/Satış ve Dağıtım parametrelerine "Faturalanmış irsaliyelerde değiştirilebilecek alanlar" seçeneği eklenerek, değiştirilebilmesi istenilen alanların seçilebilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

49Fatura satırlarında kdv oranı görülebilsin ama değiştirilemesin.

Fatura satırlarında "Kdv oranı" alanına yetki kontrolü eklenerek alanın görülebilmesi ama müdahale edilememesi sağlanmıştır.

Sipariş/İrsaliye/Fatura, İhraç Kayıtlı Satınalma / Satış, Banka fişleri ve Kasa fişlerinden eklenen faturalar için kullanıcı yetkilerinde ilgili fiş için bulunan Ekle - Faturalar - Kolonlar listesindeki KDV yetkisi kontrolü yapılarak yetki olmadığında KDV oran bilgisinin görülmesi ancak değiştirilememesi sağlanmıştır.

50Cari hesap kartı içerisinde DİĞER tabındaki form gönderim bilgilerindeki e-posta alanlarının (mektup,FBS mutabakat,FBA mutabakat,teklif/sözleşme, ekstre, ithalat/ihracat) sysde zorunlu alanlar kısmına eklenmesini talep ediyoruz.

Cari hesap kartı Diğer sekmesinde form gönderim bilgilerindeki e-posta alanları (mektup,FBS mutabakat,FBA mutabakat,teklif/sözleşme, ekstre, ithalat/ihracat) sistem işletmeninde zorunlu alanlar seçeneklerine eklendi.

51Sabit kıymetler muhasebe kodları filtrelerine masraf merkezi kodu filtresi  eklenmelidir.

Sabit kıymet kaydına girilen masraf bilgisine göre muhasebe kodları üzerinden filtreleme yapılarak uygun muhasebe kodlarının amortisman muhasebeleştirmesinde gelmesi sağlandı.

52Cari hesap browserinda risk limiti ve risk toplami kolonu olmalıdır.

Cari hesap kartları ekranına öndeğer olarak F11 gizlenen kolonlar arasında gösterilen "Risk Limiti" ve "Risk Toplamı" kolonları eklenmiştir.

53Banka kredisi üzerinde sağ menü bağlı banka fişleri ekranında ilgili banka fişinin muhasebe fişi kaydına ulaşılabilmelidir.

Banka kredisi üzerinde sağ menü bağlı banka fişleri ekranında ilgili banka fişinin muhasebe fişi kaydına ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Muhasebeleşmiş banka fişi f9 menüye İlgili Muhasebe Fişi seçeneği eklenmiştir.

54Kasa işlemleri browserı filtrelerine satış elemanı filtresi eklenmesi isteniyor.

Kasa işlemleri ekranında filtre seçeneklerine satış elemanı filtresi eklendi. Cari Hesap Fişleri, Faturalar ve Gider Pusulası işlemleri için satış elemanına göre filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

55Gönderimi yapılan e-İrsaliye içerisindeki tevkifatsız malzeme faturalama sırasında tevkifatlı olarak hesaplatılabilmeli.

Gönderimi yapılan e-İrsaliye içindeki tevkifatsız malzemenin faturalama sırasında tevkifatlı olarak hesaplatılabilmesi için f9 menü seçeneklerine Tevkifat Uygula eklenmiştir. Sipariş ,irsaliye ve faturalarda malzeme kartının tekrar seçilmesine gerek kalmadan tevkifat uygula seçeneği, tevkifat tanımı yapılan tüm satırlara uygulanması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1Ambar sayımı işleminde karekod tasarımında son kullanma tarihi olan barkod girişi yapıldığında ".. barkodlu malzeme bulunamadı" mesajı alınıyor.

Ambar sayımı işleminde kare kod tasarımında son kullanma tarihi olan tasarımla barkod girişi yapıldığında " XXXXXX barkod numaralı malzeme bulunamadı" mesajı alınıyordu, düzeltildi.

2Gönderilen e-müstahsil makbuzları ekranında filtrelerde bulunan iptal durumu evet seçildiğinde listelenmemekte.

Gönderilen e-müstahsil makbuzları ekranında "İptal Durumu = Evet" seçildiğinde sadece gönderilmiş ve iptal edilmiş müstahsil makbuzlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

3Malzeme kart browserında malzeme kodu ve açıklamasına göre sıralama yapıldığında malzemede marka kodu bulunmamasına rağmen marka kodu gelmektedir.

Malzemeler penceresinde malzeme kodu ve açıklamasına göre sıralama yapıldığında malzemede marka kodu bulunmamasına rağmen marka kodu gelmekteydi, düzeltildi.

4Genel muhasebe/Anakayıtlar/muhasebe bağlantı kodları/hizmetler/Verilen hizmetler fiyat farkları seçeneğinde hizmet veya hizmet özel kodu filtreleri tanımlandığında faturada muhasebe kodu gelmiyor.

Verilen hizmetler fiyat farkları muhasebe bağlantı kodu tanımının hizmet kodu ve hizmet özel kodu filtreleri bazında çalışması sağlanmıştır.

5Teklif tasarımında satırların sonunda boşluk olmasına rağmen toplam yeni sayfaya basılıyor.

Satış teklif fişi form tasarımında satır sonunda yeterli alan olması durumunda toplam bilgisinin ilgili sayfaya yazılması sağlanmıştır.

6Finans/ana kayıtlar/ banka kredileri altında oluşturulan kredi için yapılandırma işlemi yapıldığında banka işlem fişi oluşmamaktadır.

Banka kredisi yapılandırma işlemi sonucunda banka işlem fişinin oluşması sağlanmıştır.

72.90 sürüm Oracle da ambar transfer fişi kaydedilmek istendiğinde OraOLEDB:ORA-20500:LBS_ERROR=10001 mesajı alınıyor ve fiş kaydedilemiyor.

Oracle veri tabanı kullanılan firmada ambar transfer fişi kaydedilmek istendiğinde uyarı mesajı alınarak fiş kaydedilemiyordu, düzeltildi.

8İşlem dövizli ihracat operasyon fişine ait XML aktarımında RC_NET alanı yoksa ihracat operasyon fişinde raporlama dövizi tutarı boş geliyor. Değiştir-kaydet yapıldığında değer gelmektedir.

İşlem dövizli ihracat operasyon fişi ve faturalara ait XML aktarımında RC_NET alanı yoksa  raporlama dövizi tutarının boş gelmemesi sağlanmıştır

9Yeni firma açıp, dönem açmadan "Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş" yapılırsa, firma çalışma bilgileri ile dönem bilgileri, birbiri ile uyumsuz girilebiliyor.

Yeni firma açıp, dönem eklemeden "Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş" yapılırsa, firma çalışma bilgileri ile dönem bilgileri birbirinden uyumsuz girilebiliyordu. Bu durumu engellemek için dönem kaydetme işlemine "Tarihler mali yıl başlangıcı ile uyumlu değil." uyarı mesajı konularak kontrol edilmesi sağlandı.

10Skonsol3.exe de e-Arşiv faturaları fatura türü e-arşiv iken kaydedildiğinde otomatik olarak yazdır penceresi gelmeli.

Skonsol3.exe de e-Arşiv faturaları kaydedildikten sonra otomatik yazdırma ekranının açılması sağlanmıştır.

11Kasadan girilen tahsilat ve ödeme hareketleri cari hesap hareketlerden incele ile girilerek doküman açılmak istendiğinde Bu özellik Döküman Yönetim Sistemi "KETS Döküman Yönetimi" veya "LBS Döküman Arşivi" seçildiğinde çalışmaktadır!!! uyarısı alınıyor.

Kasadan girilen tahsilat ve ödeme hareketleri için cari hesap hareketlerinden incele ile girilerek doküman açılmak istendiğinde bu özellik "dokuman yönetim sistemi KETS Dokuman Yönetimi veya LBS Dokuman Arşivi" seçildiğinde çalışmaktadır uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

12Fatura içerisinde malzeme satırında birim fiyat seçimi son satış fiyatı için açılan malzeme hareketleri browserında ID birim fiyat(Net) kolonu hatalı geliyor.

Fatura içerisinde malzeme satırında birim fiyat seçimi son satış fiyatı için açılan malzeme hareketleri browserında ID birim fiyat(Net) kolonunun değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

13Aynı LOGICALREF değerine sahip olan malzeme ve hizmet kartı olup ilgili talep fişi eklenmiş hizmet kaydedilip herhangi bir hareketi olmayan malzeme kartı çıkarılmak istendiğinde, hareket gören malzemeler silinemez, uyarısı alınıyor.

Aynı LOGICALREF değerine sahip olan malzeme ve hizmet kartı olup ilgili talep fişi eklenmiş hizmet kaydedilip herhangi bir hareketi olmayan malzeme kartının çıkarılması sağlanmıştır.

14Döviz türleri tablosunda kur girişi bölen(/) olarak seçildiğinde kasa işlemlerinde virman fişinde işlem(virman) hatalı geliyor.

Döviz türleri tablosunda kur girişi bölen ( / ) olarak seçildiğinde kasa işlemleri virman fişinde işlem (virman) alanındaki verinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

15Satış faturalarında yaz tasarım ile eklenen qr kodun boyutu belirli büyüklüğü aştığında out of system resources hatası alınmaktadır.

Satış faturaları üzerinden F9 menü / Yaz işleminde rapor tasarımında eklenen QR kodunun istenilen büyüklükte görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

16Satış faaliyetlerim ekranında satış fırsatlarından teklif sekmesine tıklandığında tekliflerin bulunduğu grid boş geliyor.

Satış faaliyetlerim ekranı teklif sekmesindeyken müşteriler arasında geçiş yapıldığında tekliflerin gözükmesi sağlanmıştır.

17Muhasebe hesapları şablonunda cari hesap için kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun alanı işaretli olduğunda şahıs şirketine ait oluşan muhasebe hesabında TC kimlik no alanı set edilmiyor ve Şahıs şirketi checkbox ı işaretli gelmiyor.

Cari hesap kartları muhasebe hesapları şablonu ekranında "kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun" seçiminde şahıs şirketine ait oluşan muhasebe hesabında "TC Kimlik No" alanının dolması ve şahıs şirketi kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

18Malzeme kartları üzerinde F9 menüde yer alan sipariş hareketler ekranında filtre kısmında cari hesap kodu veya cari hep ünvanı fitresi verildiğinde "Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: The correlation name CLNTC is specified multiple times in a

Malzeme kartları f9 menüde yer alan sipariş hareketleri ekranında cari hesap kodu veya unvanı filtresi verildiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.

19Oracle da cari hesap borç kapatma işleminde OraOLEDB: ORA-00907:missing right parenthesis mesajı alınıyor ve cari borç kapatma işlemi yapılmıyor.

Oracle veri tabanında uyarı mesajı alınmadan borç kapatma yapılabilmesi sağlanmıştır.

20Sabit kıymet kaydında amortisman oranı ve süresi yazılmadığında amortisman hesaplatılırken birikmiş amortisman hesaplamamalıdır.

Sabit kıymet kaydında amortisman oranı ve süresi yazılmadığında yeniden değerleme yapıldıktan sonra amortisman hesaplama işleminde  birikmiş amortisman hesaplanmaması sağlanmıştır.

21Malzeme Giriş-Çıkış Hareketi İlişkilendirme işlemi her çalıştırıldığında aynı satırları çoklayarak yazıyor.

Malzeme Giriş-Çıkış Hareketi İlişkilendirme işlemi her çalıştırıldığında veri tabanında satırları kopyalayarak birden fazla kez yazılmasına sebep oluyordu, düzeltildi.

22Tevkifata tabi tutulan ÖTV nin indirimi faturasında fatura tipi tevkifat seçilerek kayıt yapılamıyor

Ek vergi kartında 4171(ötv tevkifat) evrensel kodu seçilip istisna tutarı ve ek vergi oran/tutar girişi yapılarak kaydedilip, satış faturasında eklenilen ek vergi kartının olduğu ilgili malzeme seçilerek Ticari İşlem Grubunda “İstisna Ek vergi uygulanacak” seçildiğinde fatura tipinin tevkifat kalıp kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

23Ömrü olmayan sabit kıymetler için enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında Microsoft OLE DB Provider For SQL Server : Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'. (8004E14) uyarısı alınıyor

Amortisman tablosunda birkmiş amortisman satırı olmayan satırda fark mahsuplaştırması çalıştırıldığında, uyarı mesajı verilmeden , amortisman tablosuna hesaplan fark tutarının yazılması sağlanmıştır.

24Satınalma siparişine değiştir/incele ile girildiğinde access violation mesajı alınıyor.

Satınalma siparişine değiştir/incele ile girildiğinde uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır.