Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1XML şablonun içerisinde alanların içerisinde hiyerarşi kodu alanı olmalı.

Cari hesap kartı XML aktarım şablonuna hiyerarşi kodu alanları eklenmiştir.

LOW_LEVEL_CODES1

LOW_LEVEL_CODES2

LOW_LEVEL_CODES3

LOW_LEVEL_CODES4

LOW_LEVEL_CODES5

LOW_LEVEL_CODES6

LOW_LEVEL_CODES7

LOW_LEVEL_CODES8

LOW_LEVEL_CODES9

LOW_LEVEL_CODES10

2STCALC fonksiyonuna Üretim Yeri Filtresi eklenmelidir.

SLCALC, STCALC, ORDCALC fonksiyonlarının  "Filtre Detayı" kısmına "IPCNT - Stok Üretim Yeri" eklenmiştir.

3Fatura içerisinde f9 menüde gelen istihbarat bilgileri yetkiye bağlanmalıdır.

Fatura içerisinde F9 - İstihbarat Bilgileri için kullanıcı yetkileri "Fatura" yetkileri bölümüne Ekle / Değiştir/ İncele içerisinde listelenen "İstihbarat bilgileri" yetkileri eklenmiştir.

4Mamül kartı üzerinden f9 menüde Ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarihleri mali dönemden bağımsız olmalı.

Malzeme kartı üzerinde F9 menüde bulunan ek malzemeler seçeneğiyle ulaşılan ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarihi tanımlamasının mali dönemden bağımsız olması sağlanmıştır.

5Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde öneri durumundaki siparişlerin dikkate alınması sağlanabilmeli.

Otomatik satınalma siparişi oluşturma ve otomatik satış siparişi oluşturma işlemlerinde bulunan filtrelere "Öneri Statüsündeki Siparişler Dikkate Alınacak" parametresi eklenmiştir. Öndeğeri hayır gelmektedir. Eklenen parametre "dikkate alınacak sipariş türleri" parametresindeki seçime göre çalışmaktadır.

6Cari hesaplar kartı üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranına işlem döviz birim fiyat ve işlem dövizi tutarı kolonları eklenmeli.

Cari hesap kartlarıı üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranına işlem döviz,  işlem dövizi birim fiyat ve işlem dövizi tutarı kolonları eklenmiştir.F11 Kolon gizle/göster penceresinden kolonların eklenmesi gerekmektedir.

7Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde cari hesap içerisinde seçilen ticari işlem grubu talep karşılama sonucu oluşan siparişe gelmiyor.

Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde cari hesap içerisinde seçilen ticari işlem grubunun talep karşılama sonucu oluşan sipariş fişine gelmesi sağlanmıştır.

8STCALC fonksiyonunda intaç tarih aralığına göre filtreleme yapılabilmeli

SRVCALC, STCALC fonksiyonları için "Filtre Detayı" kısmına "INTCD1, İntaç Başlangıç Tarihi" "INTCD2, İntaç Bitiş Tarihi" eklenmiştir. 

9Muhasebe fişi oluşturulduğunda otomatik olarak fişe ait yansıtma işlemi oluşturulmalı.

Muhasebe fişi kaydedildiğinde, F9 - Yansıtma 1 / Yansıtma 2 işlemi seçenekleri ile fişe ait yansıtma kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

10Cari hesap kartı içerisindeki sosyal medya ikonlarının güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesi

Cari hesap kartı içerisine Instagram, Linkedin, WhatsApp hesap bilgilerinin giriş yapılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra cari hesap kartı üzerinden Whatsapp sohbet penceresinin açılabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

11Farklı banka kartları altındaki hesaplar arasında hareket aktarımı da yapılabilmeli.

Farklı bankalara ait aynı türdeki hesaplar arasında hareket aktarımı yapılması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

12LM Navigator STCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.

LM Navigator STCALC, ORDCALC, INVCALC fonksiyonlarında "Hareket özel kod 2" nin TSC2:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

13ORDCALC fonksiyonunda malzeme grup kodunun filtre olarak kullanılabilmesi talep ediliyor.

ORDCALC fonksiyonunda, malzemelere göre listeleme yapıldığında "Malzeme grup kodu"nun STGRP:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

14Malzeme Browserındaki CTRL+F Arama Seçeneklerine Marka Kodu Ve Açıklaması Seçenekleri Eklenmeli

Malzemeler ekranındaki ctrl+f arama seçeneklerine Marka Kodu ,Tanımı ,Özel Kodu ve Yetki Kodu seçenekleri eklenmiştir.

15e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişi üzerinden karşılandığında oluşan ambar fişi parametrik olarak e-irsaliye oluşmalı.

e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişi üzerinden karşılandığında oluşan ambar fişinin e-irsaliye tipinde oluşması sağlanmıştır.

16Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak ambar transferi seçilebilmelidir.

Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak Ambar Transferi seçilebilmesi sağlanmıştır.

Talep yönetimi parametrelerine "Temin Şekli Satınalma Olan Malzemeler İçin Karşılama Türü : Satınalma/ Ambar Transferi" seçeneği eklenmiştir. Öndeğeri Satınalma seçeneğidir.

Malzeme kartında fabrika parametrelerinde Temin Şekli= Satınalma olduğunda ve kart talep fişine seçildiğinde; talep karşılama işleminde , parametre değerine göre, karşılama türü satınalma ya da ambar transferi olarak atanması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
 

17Malzeme f9 menüde sınıf bağlantıları seçeneği ile sınıfa bağlanırsa kayıt bilgisi oluşmalı.

Malzeme kartı üzerinde F9 menü bulunan sınıf bağlantıları seçeneği ile malzeme bir sınıfa bağlanırsa bu işlemin malzeme kartının kayıt bilgisi ekranına yansıması sağlanmımştır.

18Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler tabına Gerçek faydalanıcı bilgileri alanı eklenmeli.

Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler sekmesine Gerçek Faydalanıcı Bilgileri alanı eklenmiştir.

19LM Navigator CLCALC fonksiyonunda cari hesap statüsü bilgisi filtre olarak kullanılabilmeli.

CLCALC fonksiyonu "Filtre Detayı" kısmına "CLSTT, Cari Hesap Statüsü" 1:Kullanımda, 2: Kulanım dışı eklenmiştir.

20E-beyannamelerde GÇB listesi alırken GÇB numaraları aynı olan satırlar birleştirerek veri alınabilmesi sağlanmalı.

e-Beyannamelerde "Satış Faturaları GÇB Listesi"nde; Gümrük Çıkış Beyannameleri Listesi bölümünde veri al işlemine "Aynı GÇB Numaralı Fişler = Birleştirilecek / Ayrı Ayrı Listelenecek" filtre seçeneği eklenerek fatura kayıtlarının birleştirilmesi sağlanmıştır.

21İndirilecek kdv listesi alıp, kdv iadesi için GİB e yüklendiğinde unvan 72 karakteri geçemez, alınan mal ve hizmetin cinsi 75 karakterlik alfasayısal alandır uyarılarının alınmasını engellemek için düzenleme yapılmalı.

İndirilecek KDV Listesi veri al işleminde "Satıcının Adı Soyadı/Unvanı alanı" 72 karakter, 
"Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakter ve "Alınan Mal veya Hizmetin Miktarı" alanı 50 karakter olarak aktarılması sağlanmıştır.

22Malzeme Fişlerindeki Aynı Kodlu Malzeme Satırları İçin Farklı Fiyatlı Satırlarda Satır Birleştirme Yapılabilmeli.

Malzeme fişlerindeki aynı kodlu malzeme satırları için farklı fiyatlı satırlarda satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

23Banka Hesap Browserına Takas Çekleri Bakiyesini Takip Edebilmek İçin Kolon Eklenmeli.

Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

24İthalatı Yapılan Malzemenin, Malzeme Hareketleri Ekranında Satınalma İrsaliyesi Satırında Tutar(Net) Alanına Maliyet Dağıtılmış Tutar Yansımalıdır.

Satış, satın alma, ithalat, ihracat ve ihraç kayıtlı faturalarda malzeme satırında birim fiyat kolonundaki üç noktaya basarak son satın alma fiyatı (net) seçeneğiyle açılan ekranda "Birim fiyat net", "RD net" ve "FD net" alanlarında malzeme birim fiyatının ithalat masrafının eklenmiş haliyle gösterilmesi ile seçildiğinde fişe tutar bilgisinin eklenmesi sağlanmıştır.

25Fişlerde Kilit Kaldır İşlemi Yetkiye Bağlanmalı

Teminat Bordroları ve Harcama Talepleri fişleri için Kilitle, Kilidi Kaldır, Toplu Kilitle, Toplu Kilit Kaldır yetkileri eklenmiştir.

26Muavin defter dökümünde hesap bazında aylık ara toplam alınabilmeli.

Muavin defter dökümünde eklenen filtre ile hesap bazında aylık ara toplam alınabilmesi sağlandı.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

27CLINFO fonksiyonuna Özel Kod Açıklaması alanlarının getirilmesi talep ediliyor.

_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:

"661 - Cari Hesap Özel Kod Açıklaması",
"662 - Cari Hesap Özel Kod 2 Açıklaması",
"663 - Cari Hesap Özel Kod 3 Açıklaması",
"664 - Cari Hesap Özel Kod 4 Açıklaması",
"665 - Cari Hesap Özel Kod 5 Açıklaması"

28Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmeli.

Alımlar/Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmiştir.

29E-fatura giden kutusu ekranında filtrelerde yer alan E-Fatura Durumuna 8 : Alıcıya gönderildi durumu eklenmeli.

e-irsaliye giden kutusu irsaliye türü filtre seçeneklerine; 25 ambar fişi eklenmiştir.

e-irsaliye gelen kutusunda İrsaliye türü seçeneklerine; 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. 
arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
arşiv gelen irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine: 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
arşiv gelen irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: Konsinye çıkış iade, 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.

30LM Navigator SRVCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.

LM Navigator SRVCALC fonksiyonunda "Hareket özel kod 2" nin TSC2:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. 

 

31Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması parametrik olmalıdır

Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Taşınacak Alanlar" parametresi eklenmiştir. Parametre değerlerine belge numarası, detaylı bilgi ve genel açıklama alanları eklenerek aktarım işlemlerinde parametrik olarak taşınabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

32Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlanmalı

Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlandı.

33Manuel girilen mahsup fişlerinde belge detayındaki vazgeç butonu aktif gelerek belge detayı girilmeden mahsup fişine geri dönülebilmesi sağlanmalı.

e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde girilmesi zorunlu olan belge detayı ekranı açıldığında vazgeç butonu fiş ekranına dönülebilmesi sağlanmıştır.

34Malzeme toplu güncelleme işlemi seçeneklerine satış ve satınalma indirim oranları eklenmeli

Malzeme kartı toplu güncelleme işlemi seçeneklerine genel bilgiler 2 sekmesinde bulunan satınalma indirim oranı ve satış indirim oranı alanları eklenerek toplu güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

35Merkez bankası kur aktarımında alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurların aktarılması sağlanmalı

Merkez bankası kur aktarımında ,aktarılacak döviz türü "TL" olduğunda alıma satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlarında aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Ticari sistem yönetimi, Döviz kullanım parametrelerine Merkez bankası kur aktarımında Alıma Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur aktarılacak alanı işaretlenerek ilgili kurların indirilebilmesi sağlanabilir.

36Kasa işlemleri f9 menüde toplu kayıt ekle seçeneği ile muhasebe işlemleri fişleri eklenirken proje kodu seçimi yapılabilmeli.

Kasa işlemleri F9-Toplu Kayıt Ekle - Muhasebe İşlemleri ekranı başlık ve satır kısımlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiştir.

37Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranında filtrelemeye fiş türü seçeneği eklenmeli.

Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranında filtreleme seçeneklerine fiş türü seçeneği eklenmiştir.

38Sipariş bağlantı işleminde, bağlantı harici fazla sevk edilen miktar bağlantı fazlası olarak ilişkilendirilmeli.

İrsaliye ve Faturaların kolonlarına ve detaylar sekmesine "Sipariş bağlantısı fiş no" alanı eklenmiştir. Fişte girilen malzemeler fiş ve satır bazında seçilen bağlantı ile ilişkilendirilmesi sağlanarak, bağlantı takibi ekranı ve raporlarından sevk ve kalan miktar/tutar takibi yapılması sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

39Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerde xslt şablonu ile yazdırılması sağlanmalı

Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerin entegratörde tanımlı şablonu ile yazdırılması sağlanmıştır.

40Enflasyon muhasebesi uygulamasında sabit kıymet hesaplama güncellemeleri

Duran Varlık Yönetimi parametrelerine "Enflasyon Muhasebesi Uygulanacak" parametresi eklenmiştir. Parametrenin öndeğeri "Evet" tir. Sabit kıymetler içn enflasyon muhasebesi
uygulamasında Evet seçili olmalıdır. Parametre değeri Evet olduğunda yeniden değerleme yapılamaz.
Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması fitrelerine "Amortisman Süresi Dolanlar(Düzeltilecek, Düzeltilmeyecek)" filtresi eklenerek, ömrü biten varlıkların düzeltmesi işleminde ayrıştırılması sağlanmıştır.
Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması çalıştırılarak mahsup fişi oluştuğunda, Amortisman tablosunda düzeltme fark tutarlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Dönemsel enflasyon düzeltmesi kolonunda sabit kıymet düzeltme tutarı, Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi kolonunda amortisman düzeltme tutarı, Değerleme oranı kolonunda hesaplama yapılan katsayı yazılmaktadır.
Değerlemeleri ürün dışında yapılmış kayıtlar için "REVCALCTYPE" alanı 99 ile "REVPRICEIDXDATE" REVPRICEIDXDATE='2021-05-31' alanı değerleme oranının alınacağı tarih ile güncellenir. Bu kayıtlar için güncellenen değer okunarak düzeltme katsayısı hesaplanır.
Sabit kıymetler enflasyon düzeltme işlemlerinde "Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)" tablosunun hesaplamasına gerek olmamaktadır. Duran Varlıklar Enflasyon Fark Mahsuplaştırmasının çalıştırılmasında "Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)" göre yaptığı kontrol kaldırılmıştır.
Enflasyon farkları mahsup fişi çıkarıldığında amortisman tablosu güncellenir. Düzeltme sonrası devam eden dönem için amortisman hesaplaması yapıldıktan sonra, mahsup fişi çıkarıldığında amortisman tablosu güncellenmez. https://docs.logo.com.tr/ adresinden güncel dokumanlara erişebilirsiniz.

41Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türü parametrik seçilebilmeli

Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türünün parametrik seçilebilmesi sağlanmıştır.

42Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri (parçalı/ortalama) ekranında girilen Açıklaması alanı eklenmeli ve tasarımda kolonlar (ödeme tipi-9) da gelmeli.

Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri (parçalı/ortalama) ekranında girilen Açıklaması alanı eklenerek tasarımda Gövde (ödeme tipi-10) satırında veri getirmesi sağlanmıştır.

43Elektrikli şarj hizmetlerine ilişkin e-Arşiv/e-Faturaların düzenlenmesi

e-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve e-Fatura/e-Arşiv tipi seçeneklerine 9-Şarj ve 10-ŞarjAnlık seçenekleri eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv bilgileri penceresine Enerji Fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

44Muhasebe fişi üzerinden yansıtma yapılıp yapılmadığı browserdan filtrelenerek gösterilebilmeli

Muhasebe fişleri ekranı filtre seçeneklerine "Sadece Yansıtma Yapılmayanları Göster" "Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtre ön değeri "hayır" seçeneğidir.

45Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık ayına kadar TUIK tarafından yayınlanan değerlere göre güncellenmiştir

46Skonsolda Öndeğer Döviz Türü TL Olan Cari Seçildiğinde De Dövizli Kolon Gösterilmeli.

Skonsol 3 uygulamasında satıra döviz, dövizli fiyat, dövizli tutar kolonları eklenmiştir. TL cari hesap seçildiğinde detaylar sekmesinde döviz türünün değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

47Satış/Satınalma İade İrsaliyesi Bağlı Olduğu Satış/Satınalma İrsaliyesi Faturalanmadan Faturalanamasın

Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "İade irsaliyesi kaynak irsaliyeden önce faturalandırıldığında=işleme devam edilecek/kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak" parametresi eklenmiştir. Öndeğer işleme devam edilecek gelmektedir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

48Cari hesap kartı içerisinde yer alan irsaliye yerine geçer checkboxı seçilmeden, faturada öndeğerde işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanmalı.

Cari hesap kartı içinde yer alan irsaliye yerine geçer seçimi yapılmadan faturada öndeğer olarak işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanarak Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne "İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Yerine Geçer İşaretli Gelsin" parametresi eklenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

49İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde irsaliye sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmeli.

İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

50Kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı browser larında düzenleme yapıldığında veya f11 kolon ayarı yapıldığında pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen sihirbazın sonraki açılışında yapılan değişiklikler etkili olmamaktadır.

Pencere boyutları saklansın aktif olduğunda ve  kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranlarında düzenleme ya da F11 kolon ayarı yapıldığında, ayarların kaydedilerek ekran yeniden açıldığında yeni düzenleme ile açılması sağlanmıştır. 

51Cari hesap kartları browserında olduğu gibi hizmet kartları browserında da "Bakiye Görüntüleme" yetkisi olmalı.

Cari hesap kartları ekranında olduğu gibi hizmet kartları ekranı için de "Bakiye Görüntüleme" yetkisi eklenmiştir.

52Varyantlı ürünün özelliğine göre satış fiyatı verildiğinde ve satış fiyat kartı kopyalandığında varyant özellikleri kopyalanan satış fiyat kartındaki özelliklerle aynı olmalı.

Varyantlı ürünün özelliğine göre eklenen satış ve satın alma fiyat kartları kopyalandığında yeni fiyat kartındaki varyant özelliklerinin kopyalanan fiyat kartındaki özelliklerle aynı olması sağlanmıştır.

53Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosunda muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanı getirilmelidir.

Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosu hesaplamaları muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanındaki açıklamanın gelmesi sağlanmıştır.

54CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki e-posta adresi, e-posta adresi 2,e-posta adresi 3 getirilebilmeli.

_ClLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına  "39 - İlgili2","37 - E-Posta Adresi2", "40 - İlgili3", ve  "38 - E-Posta Adresi3" alanları eklenmiştir.

55CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki masraf merkezi getirilebilmeli.

_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına aşağıdaki alanlar eklenmiştir:

"62 - Cari Hesap Muhasebe Açıklaması"
"63 - Cari Hesap Masraf Merkezi Kodu",
"64 - Cari Hesap Masraf Merkezi Açıklaması"
 

56Cari hesap üzerinde f9 hareketler dediğimizde açılan pencerede isyeri kodu var, isyeri açıklamasının da yeni kolon olarak eklenmesini istiyoruz.

Cari hesap kartı üzerinde f9 menü hareketler seçeneği ile açılan pencerede isyeri açıklamasının da görüntülenmesi sağlanmıştır.

57e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM onaylanacak sekmesine f9 menüye yazdır, seçilenleri yazdır seçeneği eklenmelidir.

e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye/arşiv gelen irsaliyeler penceresinde, e-fatura/arşiv gelen uygulama yanıtları penceresinde, e-smm gönder/onaylanacak sekmesinde, e-MM/e-müstahsil makbuzu gönder/onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilenleri yazdır ve yazdır seçenekleri eklenmiştir.

58Devir çekleri xml aktarıma ticari işlem grubu alanı eklenmeli.

Araçlar üst menüsü altında bulunan veri aktarım(dışarı)/finans/hareketler devir çekleri & senetleri seçeneği ile devir çek ve senetleri dışarı aktarıldığında oluşan xml dosyasına çek ve senetlerde seçilen ticari işlem grubu bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

59Malzeme kart browserında f9 sipariş hareketleri penceresine işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmesi talep ediliyor.

Malzeme kartları ekranından erişilen malzeme sipariş hareketleri penceresine işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmiştir.

60e-Defter uygulaması kapsamında yevmiye madde numaralama işleminde fişi olmayan muhasebe satırları ve boş muhasebe fişleri kontrol edilmeli ve uyarı verilmeli.

e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur işlemi çalıştırıldığında hatalı muhasebe fişleri için (satırı olmayan veya başlığı olmayan) kontrol yapılması ve kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.

61Satış elemanı - cari hesap bağlantısı toplu olarak kopartılabilmeli.

Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Bağlantıları menüsüne "Satış Elemanı - Cari Hesap Bağlantılarını Kopar"  işlemi eklenmiştir.İşlem filtreleri "Cari kodu", "Cari Unvanı" ve "Satış elemanı kodu" filtreleridir.(İşlem öncesinde filtre seçimi yapılmazsa tüm cari hesap-satış elemanı bağlantılarının koparılması sağlandı.)

 Madde ile ilgili video için tıklayınız.

62Sabit kıymet kayıtlarında F9 sağ mouse menü kayıt bilgisi alanına, sabit kıymet kaydı satınalma faturasıyla girilmiş ise ekleyen kullanıcı bilgisi yansımamaktadır.

Sabit kıymet kayıtları F9 menü kayıt bilgisi alanına, sabit kıymet kaydı satınalma faturasıyla girildiğinde ekleyen kullanıcı bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No
Tanım
Açıklama
1Maliyetlendirme işlemlerinde konsinye giriş fişleri de maliyet hesaplamasını etkiliyor.

Maliyetlendirme servisi, maliyet üzerinden fiyatlandırma(COST) ve ayrıntılı maliyet analizi filtre ekranlarına "Faturalanmamış Konsinye Fişleri Dahil" filtresi eklendi. Filtre ön değeri "evet" seçeneğidir.

2Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olmasına rağmen kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılamıyor.

Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olduğunda kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılabilmesi sağlandı.

3Kasa işlemlerinde proje kodu zorunlu alan olarak seçilmesine rağmen toplu kayıt eklemede uyarı vermeden kaydedilmektedir.

Kasa işlemlerde toplu kayıt eklenirken zorunlu alanlarda tanımlanan proje kodunun kontrol edilmesi sağlanmıştır.

4Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanlarına kaydedilen cari hesabın bilgileri yazılıyor.

Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanının değişmemesi sağlanmıştır.

5Fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken üç noktadan türü "Depozito (DM)" olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmüyor.

Satınalma ve Satış fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken üç noktadan türü "Depozito (DM)" olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmesi sağlanmıştır.

6XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için "Hesap dağıtım toplamı, tutardan küçük olamaz!" uyarısı alınıyor.

XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

7Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında toplu seçim yapılarak vade tarihi aralığı verildiğinde dip toplam hatalı görünüyor.

Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında seçili olan çeklerin bakiyelerinin dip toplamda görünmesi sağlanmıştır.

8Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesi ödemeli olarak oluşmamalı

Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesinin ödemeli olarak oluşmaması sağlandı.

9Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisi öncelikli gelmeli.

Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisinin öncelikli gelmesi sağlanmıştır.

10Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf ekle seçenekleri ile manuel tutar/oran girişi yapılamıyor.

Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf satılarında tutar/oran alanları için değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

11Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi varsa listelenmemektedir.

Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi olduğunda listelenmesi sağlandı.

12Cari hesap işlem merkezinde hizmet faturası satır türü fason olarak eklenip kaydedilen fatura ch işlem merkezinde incelendiğinde fason hizmet kodu yerine malzeme kodu yansıyor.

Cari hesap işlem merkezinde öncelikle alınan hizmet faturası eklenirken tür kısmında fason olarak hizmet seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen fiş kontol edildiğinde alt kısımda bulunan kodu kısmında belirlemiş olduğumuz fason bilgisinin gelmesi sağlanmıştır

13Tanımlı malzeme fiş girişi yapılırken satırda proje kodu girişi yapıldığında, muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan masraf merkezinin mahsup fişi içerisine diğer malzeme fişlerinde olduğu gibi otomatik aktarılabilmeli

Tanımlı malzeme fişi satırında proje kodu olduğunda, muhasebe bağlantı kodlarından muhasebe kodu aktarıldığında tanımda bulunan masraf merkezi bilgisinin de aktarılarak oluşan mahsup fişine atanması sağlanmıştır.

 

14Teminat bordroları/ teminat çıkışı kendi teminatımız teminat mektubu bilgilerinde damga vergisi hariç alanı işaretlenerek komisyon ödemeleri açıldığında ortalama vade farklı geliyor.

Teminat bordroları menüsünde teminat çıkışı hareketi ile açılan ekranda; kendi teminatımızın teminat mektubu bilgileri sekmesinde bulunan damga vergisi hariç alanı işaretlendiğinde komisyon ödemeleri penceresindeki ortalama vade bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

15Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adı, sistem işletmeni firma adı ile aynı gelmeli.

Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adının, sistem işletmenindeki firma adı ile aynı gelmesi sağlanmıştır.

16Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda +/0 kolonunda tutar eksik geliyor.

Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda, referans tarihinden sonraki kayıtların  +/0 kolonunda raporlanması sağlanmıştır.

17Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile yapıldığında Seri/Lot envanter raporunda Envanter Tutarı(RD) alanı yanlış değer getirmektedir.

Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile yapıldığında Seri/Lot envanter raporunda Envanter Tutarı(RD) alanının doğru değer getirmesi sağlandı.

18Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı seçilip tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydet butonu pasif gelmeli.

Toplu onaylama ekranında ,kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı / kullanıcı grubu ilgili gruplardan kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra kullanıcı tipi alanı tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydetme butonunun pasif gelmesi ve işlemin kaydedilememesi sağlanmıştır.

19Sistem işletmeninde yerel birimi TL yerine Merkez bankasında efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan döviz türleri seçilerek döviz kurları indirildiğinde 3. ve 4. tür yanlış gelmektedir.

Sistem işletmeni/firmalar/firma/çalışma bilgileri para birimi alanında TL yerine merkez bankasında efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan bir döviz türü seçilerek döviz kurları indirildiğinde döviz kullanım parametrelerinde kur aktarım seçeneklerinde efektif alış ve efektif satış seçilen kur türlerinin doğru gelmesi(boş gelmesi) sağlanmıştır.  

20Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçilmesine rağmen banka kodunu getiriyor

Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçildiğinde banka hesap adının gelmesi sağlanmıştır.

21Kredi kartı fişi xml dosyası içeri alınırken kullanımdaki banka hesapları seçilmelidir uyarısı alınıyor.

Kredi kartı fişinde seçilen banka kullanımda olmasına rağmen kullanımda olmayan aynı isimli banka hesabı olması durumunda kullanımda olan banka hesabı seçilmelidir uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

22IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında görünmüyor.

IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında listelenmesi sağlanmıştır.

23Yansıtma işleminde mahsup fişi filtresi listelensin seçildiğinde hareket olmayan işyeri varsa hareketi olan tüm işyerleri için yansıtma fişleri oluşmuyor.

Yansıtma işleminde, işyeri sıralamasına bakmadan, hareketi olan işyerleri için yansıtma fişi oluşması sağlanmıştır.

24Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmiyor.

Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmesi sağlanmıştır.

25Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmiyor.

Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmesi sağlandı.

26İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez ambar değilse ithalat envanter raporuna yansımıyor.

İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez ambar değilse ithalat envanter raporuna yansıması sağlanmıştır.

27Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı işaretlendiğinde, satış siparişinde talep fişi çağrıldığında durumu karşılandı oluyor.

Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı kutucuğunun işaretlendiği senaryolarda, satış siparişine ilgili talep fişi çağrılıp kaydedildikten sonra talep fişinin durumunun "karşılandı" olarak güncellenmemesi sağlanmıştır.

28SYS/Kuruluş bilgileri zorunlu alanlarda cari hesap fişleri için satır açıklaması zorunlu alan yapılmasına rağmen kredi kartı fişlerinde satır açıklaması girilmeden fiş kaydedilebiliyor.

Cari hesap fişleri - Kredi Kartı fiş türleri için satır açıklaması zorunlu alanının çalışması sağlanmıştır.

29e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib e gönderilecek statüsünde iptal edilemiyor.

e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib'e gönderilecek statüsünde F9 - İptal et işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

30Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı için alt hesap seçilirse kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zararı alanlarında tutarlar yanlış geliyor.

Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı olarak alt hesap seçildiğinde ve kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zararı alanlarında alt hesapların da kullanılması sağlanarak ilgili tutarların gelmesi sağlanmıştır.

31Programa arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının yanında gelen borç alacak ifadeleri hatalı geliyor.

Programa Arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının yanında gelen borç ve alacak ifadelerinin kısaltmalarının "CR" ve "DB" olarak gelmesi sağlandı.

32Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değeri kopyalanan kayıt ile aynı oluyor, değer artmalı.

Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değerinin artması sağlanmıştır.

33CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında "Microsoft excel is waiting for another application to copmplete an OLE action." uyarısı alınıyor.

CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

342.89 sürümde cari hesap kartında Türmob dan bilgileri getir işleminde bağlantı sağlanamadı mesajı alınıyor.

Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncelleme yapılarak , Cari hesap kartlarında Türmob'dan bilgileri getir işlemi yapıldığında VKN ve TCKN doğru ise bağlantının başarılı bir şekilde yapılması ve bilgilerin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.

35ExcelTrans da banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınıyor.

ExcelTrans'ta banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

36Malzeme hizmet kartlarından gelen muhasebe kodu kdv oranı değiştirildiğinde siliniyor.

Malzeme/ hizmet kartlarından gelen muhasebe kodunu kdv oranı değiştirildiğinde, uygun muhasebe bağlantı kodu bulunmadığında, silinmemesi sağlanmıştır.

37Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodları muhasebe fişinde görüntülenmiyor

Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodlarının muhasebe fişine yansıması sağlanmıştır.

38Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Unclosed quotation marf after the character string mesajı alınıyor.

Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde uyarı mesaıının alınmaması sağlanmıştır.

39Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilerek f9 menüden taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra boş banka işlem fişi oluşuyor.

Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilerek f9 menüden taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra banka işlem fişi satırlarının oluşması sağlanmıştır.

402.89 versiyonda ek vergili malzeme seçilip birim fiyat girilmeyen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanmamaktadır.

Ek vergi uygulanan malzeme seçilerek birim fiyat girilmeden kaydedilen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanması sağlanmıştır.

41Borç takip ekranında F9 Toplamlar seçildiğinde ekran boş geliyor. Sağ bardaki yukarı ok tuşuna basıldığında toplam bilgisi geliyor.

Cari hesabın bir döviz türünde hareketi olduğunda borç takip ekranı F9 menüde bulunan "toplamlar" seçeneğiyle açılan ekran boş geliyordu, düzeltildi.